Vedensuodatin puhdistaa veden retkellä, mökillä ja kerrostalossa

Tarvitsemme joka päivä vettä ja onkin tärkeää, että yhteiskunnassa on toimiva vesihuolto. Tärkeää on myös, että pidämme huolta siitä, että vesistömme ja pohjavesialueet pysyvät puhtaana ja hyvässä kunnossa. Vedensuodatinta voidaan toisinaan tarvita ratkaisemaan paikallinen ongelma silloin, kun vedenlaadussa on korjattavaa. Tällä kertaa aiheena on vedensuodatin, tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää.

Vesihuolto varmistaa puhtaan veden saannin

Toimiva vesihuolto on toimivan yhteiskunnan perusta: veden täytyy olla puhdasta, sitä täytyy olla riittävästi jokaisen kansalaisen saatavilla ja sen hinnan täytyy olla kohtuullinen. Toimivaan vesihuoltoon kuuluu myös, että jätevedet käsitellään asianmukaisella tavalla. Vesihuoltoon kuuluu erilaisia osa-alueita, joita ovat raakaveden käsittely niin, että sitä voidaan käyttää talousvedeksi, veden jakelu, viemäröinti ja jäteveden puhdistaminen. Vesihuollosta vastataan valtakunnallisesti, alueellisesti ja kunnallisesti.

Puhtaasta ympäristöstä saadaan puhdasta vettä

Vesihuolto ja se, mistä raakavesi otetaan, vaihtelee maittain. Suomessa raakavesi on pohjavettä, tekopohjavettä tai pintavettä. Pohjavesiä täytyy käyttää kestävästi ja suojella pilaantumiselta. Vaarana on pohjavesivaraston ehtyminen, jos sitä käytetään enemmän kuin maakerrosten läpi ehtii suodattua uutta vettä. Pohjavesialueella täytyy myös huolehtia siitä, että alueella ei pääse maahan kemikaaleja, öljyä tai muita saasteita, jotka voivat imeytä maakerrosten läpi pohjaveteen ja pilata sen laadun. Pintavedellä tarkoitetaan järvistä ja joista otettua vettä ja siihen pääsee yleensä enemmän aineita ympäristöstä, jotka täytyy puhdistaa siitä pois ennen kuin sitä voi käyttää talousvetenä.

Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä

Vedenlaatu on yleensä hyvä veden lähtiessä vesilaitokselta. Vesilaitoksen toimittama talousvesi tarvitsee harvoin erillistä suodatinta, mutta toisinaan sen laatuun saattaa vaikuttaa esimerkiksi sen seisominen putkistossa. Tämä ongelma poistuu yleensä sillä, että vettä juoksutetaan riittävän kauan ennen sen käyttöä. On myös mahdollista, että vaikka veden laatu on hyvä, siinä on esimerkiksi liikaa kalkkia, joka halutaan suodattaa pois ja silloin vedensuodatin on siihen toimiva ratkaisu. Retkeillessä on myös hyvä ottaa vedensuodatin matkaan mukaan, koska varsinkin pidemmällä reissulla ei ole mahdollista kantaa mukana riittävästi vettä ja järven joen tai puron vesi n hyvä suodattaa ennen käyttöä. Koska se ei välttämättä ole täysin puhdasta, vaikka näyttäisi puhtaalta ja kirkkaalta. Mökillä ja taloissa, jotka ovat kunnallisen vesijohtoverkon ulkopuolella, kannattaa tarkistaa vedenlaatu, johon voivat vaikuttaa maaperän mineraalit ja kaivon kunto. Jalovesi Oy toimittaa vedensuodattimet moniin tarpeisiin.


jaa